Kvinnliga Kondomer

Ibland kan mannen glömma eller inte ha kondom och då kan kvinnan 
ta ansvaret, även om det skall ligga i bådas intresse att skydda sig.

Kondom för tjejer

Kvinnliga Kondomer

Kategorier